Procjena stanja populacije evropske jegulje u rijeci Bojani

Procjena stanja populacije evropske jegulje u rijeci Bojani

Osnovni cilj projekta je unaprijeđenje stanja populacije evropske jegulje u rijeci Bojani. Projekat za specifične ciljeve ima uključivanje lokalne zajednice u zaštitu jegulje; doprinos naučno-istraživačkim podacima o jegulji u Crnoj Gori i smanjenju pritisaka koji direktno ugrožavaju i utiču na smanjenje populacije jegulje; unaprijeđenje među-institucionalne saradnje i koordinacije za zaštitu jegulje u slivu rijeke Bojane.

Sastoji se iz četiri  tematske cjeline:

  • Podizanje svijesti o značaju zaštite jegulje i uključivanje lokalne zajednice;
  • Istraživački rad;
  • Mapiranje pritisaka koji direktno ili indirektno utiču na stok jegulje;
  • Unapređenje institucionalne saradnje.

Projekat je  finansijski  podržan od strane Partnerskog fonda za kritične ekosisteme – Critical Ecosystem Partnership Fund – CEPF.

Više informacija na: azra.vukovic@greenhome.co.me

Program
Program za zaštitu životne sredine
Period
jul 2020 – april 2022
Lokacija
rijeka Bojana, Ulcinj

Povezane novosti

Crafted with love by Bild Studio