Regionalna akcija za borbu protiv kriminala i korupcije u šumarstvu

Regionalna akcija za borbu protiv kriminala i korupcije u šumarstvu

Ovaj projekat će kroz inovativne informacione sisteme,  unaprijeđenje mehanizama monitoringa i zaštite stvoriti uslove za kontrolu šumskog kriminala. Na osnovu detaljnih analiza i lekcija naučenih iz zastarelih i uglavnom neprimjenjivanih regionalnih i nacionalnih strateških dokumenata i akcionih planova vezanih za ovo i slična pitanja, novi nacionalni akcioni planovi preporučiće efikasniju regulativu, monitoring, kontrolu i nadzor u borbi protiv šumskog kriminala i korupcionih aktivnosti.

Opšti cilj projekta je uspostavljanje dobre uprave  u šumskom  sektoru  i borba protiv šumskih zločina i korupcije, podizanjem transparentnosti i umrežavanjem 4 zemlje (Crna Gora, Bosna i Hecegovina, Srbija i Makedonija)

Specifični ciljevi projekta su:

Uspostavljena regionalna mreža i razmjena znanja u oblasti šumskog kriminala i korupcije

Unaprijeđen pristup informacijama i uspostavljeni kontrolni mehanizmi u oblasti šumskog kriminala i korupcije

Razvijeni mehanizmi nadzora

Osnaženi kapaciteti aktera u borbi protiv u šumskog kriminala i korupcije

Napravljeni akcioni planovi za borbu

Ciljne grupe projekta:

Ovim projektom biće obuhvaćen prevashodno šumski i sistem u oblasti zaštite životne sredine, uključujući regulatorna i implementaciona tijela/organe (Upravu za šume, administrativne i druge agencije za kontrolu i sprovođenje zakona u ovoj oblasti) ali i druge državne i međunarodne organizacije, agencije za zaštitu, NVO, eksperte i akademsku zajednicu.

Projekat realizuju:

CNVP – Fondacija za povezivanje prirodnih vrijednosti i ljudi

FEA – Inicijativa za sumarstvo i životnu sredinu

NVO Green Home

Budžet projekta:

Ukupan iznos sredstava za realizaciju ovog projekta iznosi is 776.885,00 €, od čega iznos  od 730.272,00 € (94%)  predstavlja donaciju MFA. Projekat počinje 01. decembra 2018. i traje do 30. novembra 2021.

Kontakt osobe:

Voislav Todorov, Projektni menadžer, CNVP, e-mail: voislav.todorov@cnvp-eu.org

Sanja Orlandić, Projektni koordinator, NGO Green Home (MNE), e-mail: sanja.orlandic@greenhome.co.me

Belma Jahović, Projektni koordinator, NGO FEA (BiH), e-mail: belma.jahovic@feasee.org 

Više informacija na: www.cnvp-eu.org

Program
Program za zaštitu životne sredine
Period
novembar 2018 – novembar 2021
Lokacija
Crna Gora, Bosna i Hercegovina, Srbija, Sjeverna Makedonija

Povezane novosti

Crafted with love by Bild Studio