Partnerstvo za pametnije peći – Regionalna platforma znanja za zamjenu neefikasnih peći na Zapadnom Balkanu

Partnerstvo za pametnije peći – Regionalna platforma znanja za zamjenu neefikasnih peći na Zapadnom Balkanu

Projekat „Partnerstvo za pametnije peći – Regionalna plarforma znanja za zamjenu neefikasnih peći na Zapadnom Balkanu“ ima za cilj da informiše donosice odluka u regionu Zapadnog Balkana o izazovima koje donosi potreba za zamjenom zastarjelih, neefikasnih i zagađujućih peći za grijanje. 

Regionalna platforma znanja će obuhvatiti tehničke, finansijske, zdravstvene i komunikacione aspekte budućih zamjenskih šema neefikasnih peći za grijanje u svakoj od šest ugovornih strana Energetske zajednice. 

Pozadina:

Najmanje 3 miliona domaćinstava na Zapadnom Balkanu koristi zastarjele uređaja za grijanje na čvrsto gorivo (drvo i ugalj), za potebe grijanja i kuvanja. Upravo su neefikasni uređaji u domaćinstvima i loše energetske karakteristike objekata uzročnik lošeg kvaliteta vazduha, nedovoljnog životnog komfora, globalnog zagrijavanja, te konačno energetskog siromaštva kao posebne socijalne kategorije.

Implementacija šema za zamjenu ovih uređaja doprinjela bi poboljšanju uslova za život građana, očuvanju životne sredine i smanjenju energetskog siromašrva širom regiona, u konačnom, predstavljala bi prvi korak ka energetskoj tranziciji i dostizanju klimatsko-enetgetskih ciljeva u Evropi. 

Više informacija na: sanja.orlandic@greenhome.co.me

Program
Program za energiju i klimatske promjene
Period
mart 2021 – decembar 2021
Lokacija
Projekat je regionalnog karaktera i obuhvata šest zemalja Zapadnog Balkana

Povezane novosti

Crafted with love by Bild Studio