Podizanje svijesti o zagađenju od plastike za jednokratnu upotrebu u Crnoj Gori

Podizanje svijesti o zagađenju od plastike za jednokratnu upotrebu u Crnoj Gori

Nvo Green Home je započela realizaciju projekta “Podizanje svijesti o zagađenju od plastike za jednokratnu upotrebu u Crnoj Gori”.

Specifični ciljevi projekta su:
-Podizanje svijesti privatnog sektora o izvoru i posledicama zagađenja plastikom;
-Praćenje aktivnosti javnog sektora i lobiranje za aktivnosti zabrane jednokratne upotrebe;
-Kampanja za podizanje svijesti javnosti;
-Izvještavanje;

Ključne aktivnosti:
– Radionice za privatni sektor (HoReCa i tržišta): prepoznajemo ogromne mogućnosti za rad sa ovim HoReCa sektorom u smislu podizanja svijesti i edukacije kako bi pronašli alternative plastičnim predmetima za jednokratnu upotrebu koje koriste u svom radu.
– Praćenje rada javne uprave: stalno ćemo pratiti aktivnosti vlade i insistirati na propisima koji zabranjuju plastične predmete za jednokratnu upotrebu u novom zakonu o upravljanju otpadom.
– Podizanje svijesti javnosti: jer postoji stalna potreba za daljim podizanjem svijesti i edukacijom o negativnim uticajima plastičnog otpada na ljude i životnu sredinu.

Projekat je počeo 01.06.2022. i traje 16 mjeseci a finansijski je podržan od strane Beyond Plastic Med – BeMed.

Program
Program za zaštitu životne sredine
Period
jun 2022 – septembar 2023
Lokacija
Crna Gora

Povezane novosti

Crafted with love by Bild Studio