Zaštita i očuvanje vodnih i prirodnih resursa rijeke Tare

Zaštita i očuvanje vodnih i prirodnih resursa rijeke Tare

Cilj projekta je doprinjeti unapređenju hidromorfološkog stanja korita i obale Tare, kroz
identifikaciju pritisaka i sprovođenje mera zaštite od zagađenja i drugih problema, te
ojačati kapacitet korisnika ribljeg fonda i njihovih lovočuvarskih službi za borbu protiv
nedozvoljenih ribolovnih aktivnosti;
● Green Home je organizovala dvodnevnu obuku na metodologiji identifikacije i
mapiranja hidromorfoloških pritisaka i načinima unošenja podataka u aplikaciji
Fulcrum. Obuku su prošli zaposleni i volonteri NVO Green Home, predstavnici
Nacionalnih parkova Crne Gore, dok je praktična obuka realizovana na rijeci Tari.
● Za potrebe terenskih istraživanja nabavljena su dva tableta koja su se koristila za
unošenje podataka, te angažovan tehničar za obradu i digitalizaciju podataka i
kontrolu grešaka
● Kroz 25 dana na terenu obučeni timovi Green Home su identifikovali i mapirali
pritiske na cijelom toku rijeke Tare u Crnoj Gori, u dužini od 146km.
● Tokom terenskog istraživanja prikupljen je video material za izradu filma o
prirodnim vrijednostima rijeke Tare i održivom korišćenju vodnih i prirodnih
resursa, u svrhu jačanja svijesti korisnika voda i lokalnog stanovništva.

Projekat “Zaštita i očuvanje vodnih i prirodnih resursa rijeke Tare” realizuju Savez sportsko ribolovnih organizacija Crne Gore i NVO Green Home. Projekat je finansiran od strane Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja u okviru drugog javnog poziva za Program malih grantova projekta “Upravljanje vodama u slivu Drine” i traje 10 mjeseci.

Više informacija na: azra.vukovic@greenhome.co.me

Program
Program za zaštitu životne sredine
Period
Lokacija
Crna Gora
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Povezane novosti

Adresa

Dalmatinska 78

Podgorica 81000

Crna Gora

Crafted with love by Bild Studio