Zaštita i očuvanje vodnih i prirodnih resursa rijeke Tare

Zaštita i očuvanje vodnih i prirodnih resursa rijeke Tare

Cilj projekta je doprinjeti unapređenju hidromorfološkog stanja korita i obale Tare, kroz
identifikaciju pritisaka i sprovođenje mera zaštite od zagađenja i drugih problema, te
ojačati kapacitet korisnika ribljeg fonda i njihovih lovočuvarskih službi za borbu protiv
nedozvoljenih ribolovnih aktivnosti;
● Green Home je organizovala dvodnevnu obuku na metodologiji identifikacije i
mapiranja hidromorfoloških pritisaka i načinima unošenja podataka u aplikaciji
Fulcrum. Obuku su prošli zaposleni i volonteri NVO Green Home, predstavnici
Nacionalnih parkova Crne Gore, dok je praktična obuka realizovana na rijeci Tari.
● Za potrebe terenskih istraživanja nabavljena su dva tableta koja su se koristila za
unošenje podataka, te angažovan tehničar za obradu i digitalizaciju podataka i
kontrolu grešaka
● Kroz 25 dana na terenu obučeni timovi Green Home su identifikovali i mapirali
pritiske na cijelom toku rijeke Tare u Crnoj Gori, u dužini od 146km.
● Tokom terenskog istraživanja prikupljen je video material za izradu filma o
prirodnim vrijednostima rijeke Tare i održivom korišćenju vodnih i prirodnih
resursa, u svrhu jačanja svijesti korisnika voda i lokalnog stanovništva.

Projekat “Zaštita i očuvanje vodnih i prirodnih resursa rijeke Tare” realizuju Savez sportsko ribolovnih organizacija Crne Gore i NVO Green Home. Projekat je finansiran od strane Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja u okviru drugog javnog poziva za Program malih grantova projekta “Upravljanje vodama u slivu Drine” i traje 10 mjeseci.

Više informacija na: azra.vukovic@greenhome.co.me

Program
Program za zaštitu životne sredine
Period
Lokacija
Crna Gora

Povezane novosti

Crafted with love by Bild Studio