MediterRE3 – Izgradnja otpornosti mediteranskih pejzaža sa ciljem smanjenja emisija gasova sa efektom staklene bašte uzrokovanih šumskim požarima

MediterRE3 – Izgradnja otpornosti mediteranskih pejzaža sa ciljem smanjenja emisija gasova sa efektom staklene bašte uzrokovanih šumskim požarima

Cilj ovog projekta je da smanjimo emisije gasova sa efektom staklene bašte prouzrokovanih šumskim požarima prelaskom sa suzbijanja na prevenciju i promociju pejzaža otpornih na požare.

Kroz ovaj projekat ćemo kreirati Smjernice za oporavak šumskih pejzaža kroz pametno planiranje protiv požara na Mediteranu, koje će uputiti nadležne organe na metode smanjenja opasnosti od šumskih požara kroz integrisano upravljanje šumskim pejzažima. U okviru ovog projekta ćemo pružiti podršku u pisanju Pejzažnih Akcionih Planova koji će biti polazna osnova za sprečavanje šumskih požara u predmetnim regijama. Dobijena informacija će se putem MedForVal mreže distribuirati na međunarodnom nivou. Ovaj projekat se implementira u saradnji sa Institutom Oikos i Luberon Prirodnim Regionalnim Parkom.

Projekat je finansijski podržan od strane Evropske Klimatske Inicijative (EUKI).

Program
Program za energiju i klimatske promjene
Period
Septembar 2021. – Decembar 2023.
Lokacija
Luberon-Lure UNESCO Rezervat biosfere – Francuska, Nacionalni park Prokletije i Park prirode Komovi – Crna Gora, i Nacionalni park Samaria – Grčka.
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Povezane novosti

Adresa

Dalmatinska 78

Podgorica 81000

Crna Gora

Crafted with love by Bild Studio