MediterRE3 – Izgradnja otpornosti mediteranskih pejzaža sa ciljem smanjenja emisija gasova sa efektom staklene bašte uzrokovanih šumskim požarima

MediterRE3 – Izgradnja otpornosti mediteranskih pejzaža sa ciljem smanjenja emisija gasova sa efektom staklene bašte uzrokovanih šumskim požarima

Cilj ovog projekta je da smanjimo emisije gasova sa efektom staklene bašte prouzrokovanih šumskim požarima prelaskom sa suzbijanja na prevenciju i promociju pejzaža otpornih na požare.

Naučnici procjenjuju da će šumski požari u mediteranskoj regiji, u 21 vijeku, potencijalno učestvovati sa 30 % u ukupnoj količini emitovanih gasova sa efektom staklene bašte, kao i to da će se spaljene površine posljedično povećati između 40% i 100%. Jedan od glavnih uzroka predstavlja primjena neadekvatne prakse upravljanja pejzažima, koja uzrokuje nakupljanje lako zapaljive suve biljne biomase. Napuštanje ruralnih područja u mediteranskim zemljama, koje su istorijski obilježene otpornim mozaičnim pejzažima i sa ekološkog i sa socio-ekonomskog gledišta, uzrokovalo je homogenizaciju i pojednostavljenje teritorije. Posljedica akumulacija biljne biomase i nepravilno teritorijalno planiranje eksponencijalno povećavaju rizik od požara.

Rješenje: Pametno protivpožarno planiranje pejzaža

Projekat MediterRE3 promoviše relativno inovativan i integrisan pristup za upravljanje rizikom od požara: „ Pametno protivpožarno planiranje pejzaža“. Zasnovan je na upravljanju biomasom i smanjenju intenziteta požara. Na taj način šumski pejzaži postaju otporniji na širenje požara.
Tokom protekle dvije decenije, razvoj principa obnove šumskog pejzaža (FLR) naglasio je prednosti ove integrisane strategije upravljanja.U narednom periodu ćemo definisati i Pejzažni akcioni plan za primjenu FLR principa na Nacionalni park Prokletije i park prirode Komovi, koji će biti objavljen na sajtu.
Cilj je osigurati dugoročnu podršku za upravljanje ovim područjima, kroz identifikaciju adekvatnih finansijskih sredstava za borbu protiv klimatskih promjena i degradacije zemljišta. Daljnju diseminaciju akcija će garantovati Medforval, mreža mediteranskih šumskih pejzaža visoke ekološke vrijednosti.

Kroz ovaj projekat ćemo kreirati Smjernice za oporavak šumskih pejzaža kroz pametno planiranje protiv požara na Mediteranu, koje će uputiti nadležne organe na metode smanjenja opasnosti od šumskih požara kroz integrisano upravljanje šumskim pejzažima. U okviru ovog projekta ćemo pružiti podršku u pisanju Pejzažnih Akcionih Planova koji će biti polazna osnova za sprečavanje šumskih požara u predmetnim regijama. Dobijena informacija će se putem MedForVal mreže distribuirati na međunarodnom nivou. Ovaj projekat se implementira u saradnji sa Institutom Oikos i Luberon Prirodnim Regionalnim Parkom, CIHEAM – MAICh – om i Nacionalnom opservatorijom Atine (NOA). 

Više o ovom projektu pročitajte na linku.

Projekat je finansijski podržan od strane Evropske Klimatske Inicijative (EUKI) 2021.

Program
Program za energiju i klimatske promjene
Period
Septembar 2021 – Decembar 2023
Lokacija
Luberon-Lure UNESCO Rezervat biosfere – Francuska, Nacionalni park Prokletije i Park prirode Komovi – Crna Gora, i Nacionalni park Samaria – Grčka.

Povezane novosti

Crafted with love by Bild Studio