Sporazum o plastici – za budućnost bez toksina

Sporazum o plastici – za budućnost bez toksina

Sporazumom o plastici koji se odnosi na Vlade i druge povezane strane teži se postići potpuna detoksifikacija materijala od plastike do 2030. godine tako da hemikalije iz plastike ne kontaminiraju našu hranu, vodu, zemlju i vazduh.
Opšti cilj ovog projekta je identifikovanje nedostataka ili ograničenog obima nacionalnih kontrola koje postoje u vezi sa hemikalijama u plastici, sa ciljem promovisanja razvoja nacionalnih i međunarodnih mjera za minimiziranje upotrebe opasnih hemikalija u plastici, sprječavanje toksične reciklaže i povećanje transparentnosti hemijskih proizvoda tokom životnog ciklusa proizvoda od plastike.
U okviru ovog projekta pripremićemo izvještaj o stanju plastike na nacionalnom nivou uključujući sve relevante parametre: količina, korišćenje, sastav u svim fazama životnog ciklusa, sa aspekta efikasnosti postojeće zakonske regulative koja se odnosi na plastiku.

Projekat je finansijski podržan od strane internacionalne mreže za eliminaciju polutanata IPEN.

Program
Program za zaštitu životne sredine
Period
decembar 2022 – maj 2023
Lokacija
Crna Gora

Povezane novosti

Crafted with love by Bild Studio