Osnaživanje učešća civilnog društva u oblasti životne sredine u procesu pristupanja EU (4E)

Osnaživanje učešća civilnog društva u oblasti životne sredine u procesu pristupanja EU (4E)

Projekat se ralizuje u okviru Koalicije 27 koja je vodeća nacionalna OCD mreža iz oblasti životne sredine.

Opšti cilj projekta je ojačana uloga civilnog sektora u promovisanju transparentnog i participativnog upravljanja, demokratskih reformi i ljudskih prava i u podršci ekonomskom i društvenom razvoju Crne Gore u kontekstu procesa evropskih integracija.

Specifični cilj projekta je aktivna uloga civilnog sektora u efektivnom političkom dijalogu u okviru reformi koje se odnose na životnu srednu u procesu pristupanja EU.

Projekat će podržati OCD i mreže kroz radionice, male grantove, izvještaje iz sijenke i monitoring izvještaje sa rezultatima koji se odnose na poboljšane kapacitete organizacija civilnog društva, povećani nivo svijesti javnosti o EU standardima u oblasti životne sredine, i povećan dijalog javnosti na teme problema iz životne sredine. Parteneri u realizaciji ovog projekta su: NVO Centar za zaštitu i proučavanje ptica (vodeći partner), NVO Green Home, NVO Društvo mladih ekologa i NVO Sjeverna Zemlja.

Projekat je finansijski podržan od strane Evropske Unije.

Program
Program za zaštitu životne sredine
Period
februar 2023 – februar 2025
Lokacija
Montenegro

Povezane novosti

Crafted with love by Bild Studio