PDF Export
55e5dc464957ad14f6da8c7dda793e77153ddde65b4c704c70267bd79e49c651_640.jpg

Komentari na Godišnji izvještaj Evropske komisije za Crnu Goru 2018

Podgorica, 29.05.2019. - Pozdravljamo nalaze novog izvještaja za Crnu Goru u kojem se ocjenjuje da je u oblasti zaštite životne sredine dostignut određeni dio pripreme, ali sa ograničavajućom implementacijom zakonskih propisa, a posebno u oblastima: upravljanje otpadom, kvalitet voda, zaštita prirode i klimatske promjene.

 

S obzirom na to da je Evropska komisija dala gotovo iste preporuke kao i prethodne godine, očigledno je da nismo uspostavili dobre politike u spomenutim oblastima što se danas odražava na nemogućnost ispunjavanja preuzetih obaveza u preuzetim rokovima. Sudeći po izvještaju i postojećim trendovima, Crna Gora nije u prethodnom periodu uspostavila sistemske i operativne kapacitete za sprovođenje propisa u oblasti voda, zaštite prirode, upravljanja otpadom.

 

 

Od posebne važnosti je to što je Evropska komisija prepoznala devastaciju rijeke Tare izgradnjom autoputa, zbog čega se traži sprovođenje hitnih mjera očuvanja i poboljšanja ekoloških vrijednosti ovog područja, kao i Ulcinjske solane, Skadarskog jezera i drugih potencijalnih Natura 2000 područja. To je znak da ne možemo više u javnosti polemisati da li postoji devastacija ili ne, već je ona evidentirana kao vrlo ozbiljna i relevantna u procesu pristupanja Crne Gore ka EU i mora se kao takva tretirati.

 

Sanacija nelegalnih odlagališta otpada je već decenijama unazad prioritet i dok se izvještajem naglašava hitna potreba remedijacije istih i uspostavljanje infrasrukture za prikupljanje i reciklažu otpada, dotle nadležne institucije nisu još uvijek izradile Specifični plan za implementaciju Direktive o deponijama.

 

Evidentno je prolongiranje u izradi i funkcionalnom uspostavljanju rada postrojenja za prečišćavanju otpadnih voda, sistemu monitoringa površinskih i podzemnih voda, jačanja administrativnih kapaciteta što za posljedicu ima ograničeno ocijenjeni napredak.

 

Izvještaj i preporuke Evropske komisije ukazuju na to da Crna Gora nedovoljno radi na jačanju administrativnih i finansijskih kapaciteta i implementaciji zakonske regulative što usporava i usložnjava cjelokupni proces pregovora. Posljedice nedovoljne posvećenosti i kvalitetnog angažovanja donosioca odluka i vezanih društvenih aktera, u procesu sprovođenja transponovanih tekovina dostižu svoju kulminaciju - stvorio se sistemski i društveni čvor nerješenih horizontalnih vertikalnih pitanja u najvažnijim oblastima poglavlja a njihova rješenja se ne naziru. U nedostatku političke volje za sprovođenje preuzetih evropskih propisa, prolongiraju se i odugovlače procesi, što nas neće dovesti do zatvaranja pregovaračkog poglavlja i ulaska u EU.